interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Industry 4.0 on-line webinars registration form
After registration we send You a confirmation e-mail and several days before a link to planed webinar. You will receive links for both actions:

• Představení Testbedů Průmyslu 4.0 v ČR a Rakousku a jejich propojení s průmyslovou sférou
• Virtuální dvojče a kolaborativní robotika v průmyslových aplikacích – seminář pro vývojáře

Registration
Contact: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj