interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Johanes Kepler Universität - LIT Factory
LIT Factory je testbed Lineckého technologického institutu na Univerzitě Johannese Keplera (JKU) v hornorakouském Linci. Cílem továrny je pokrýt celý proces zpracování polymerů, včetně návrhu dílů, výroby dílů a recyklace komponentů po skončení životnosti.
Infrastruktura zahrnuje výrobní linku pro jednosměrná vláknové pásky (UD-), plně automatizovanou výrobní buňku pro termoplastické kompozitní vláknové struktury, která se skládá z jednotky pro pokládku pro automatizované ukládání vláken (ENGEL), konsolidační jednotky (FILL), infračervené (IR) ohřívací jednotky (ENGEL IRO 3) a vstřikovacího stroje (ENGEL DUO 350), vše propojeno šestiosým robotickým systémem (ENGEL easix). V oblasti recyklace se infrastruktura skládá z drtiče (Lindner Micromat), recyklačního stroje (EREMA Intarema) a také z laboratorního vybavení pro realizaci procesů praní a třídění při recyklaci plastů. Továrna LIT dále zahrnuje laboratoř Smart Quality Lab se zařízením pro charakterizaci vstupního a výstupního materiálového toku pro recyklační proces, např. plynovou chromatografii s hmotnostní spektroskopií (GC-MS, Perkin Elmer), infračervenou spektroskopii kombinovanou s termo-gravimetrickou analýzou TGA (Perkin Elmer), diferenční skenovací kalorimetrii (DCS, Perkin Elmer), indexátor toku taveniny (Zwick Roell) a dalšími.
Mezi služby poskytované LIT Factory patří provádění výzkumu, vzdělávacích a školicích programů. Kromě toho se zařízení využívá k demonstraci nových koncepcí v oblasti zpracování a recyklace polymerů (testování před investicí).

Výuka
Testbed je využíván v rámci několika předmětů studijního programu Polymerní technologie a vědy na JKU a při vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací. Vedle vzdělávání na univerzitní úrovni je službou testbedu také tvorba a vedení vzdělávacích programů pro firemní partnery s důrazem na malé a střední podniky. V blízké budoucnosti se LIT Factory stane součástí Evropského digitálního inovačního centra a bude nabízet řadu vzdělávacích programů společně s dalšími rakouskými a evropskými univerzitami a institucemi.

Výzkum
Hlavními oblastmi výzkumu jsou:
• zpracování polymerů se zaměřením na výrobu nekonečných kompozitních vláknových struktur
• mechanická recyklace plastových výrobků (postindustriálních a postspotřebitelských)
• digitalizace procesů a digitální transformace při zpracování polymerů.

V prvním tématu je hlavním cílem výzkum vztahu procesu, struktur a vlastností kompozitních dílů. Pro hlubší pochopení procesů je tento výzkum doprovázen vývojem digitálních procesních modelů a dvojčat, které by měly být dále využity pro vývoj asistenčních systémů na podporu nastavení a optimalizace procesů. Ve třetím tématu výzkum zahrnuje samotný proces recyklace, ale také zahrnuje hodnocení životního cyklu polymerních výrobků.

Spolupráce s průmyslovou sférou
Spolupráce s průmyslem probíhá v rámci financovaných nebo smluvních výzkumných projektů. V rámci smluvního výzkumu jde často, ale ne nutně, o menší projekty, např. bakalářské nebo magisterské práce, které mají provést první analýzu proveditelnosti. Kromě toho poskytujeme možnost testovat nová zpracovatelská zařízení nebo koncepty (test before invest) a nabízíme školicí programy pro malé a střední podniky.

Kontakt:
Univ.-Prof. DI Dr. Georg Steinbichler
email: georg.steinbichler@jku.at
tel: 0732 2468 6600

DI Dr. Klaus Straka
email: klaus.straka@jku.at
tel: 0732 2468 6603
vspj