interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Die Digitale Fabrik der FH Technikum Wien
Schopnost podniku být dlouhodobě ekonomicky úspěšný závisí významně na jeho schopnosti vyvíjet inovativní výrobky a vyrábět je s nízkými náklady. Společnost Technikum Digital Factory (TDF) se zavázala významně přispívat k rozvoji průmyslu a hospodářství tím, že vyvíjí moderní výrobní postupy a výrobní technologie orientované na budoucnost. Koncepty pro průmysl jsou vyvíjeny a zkoumány v rámci nejrůznějších výzkumných projektů. S využitím nejmodernějších technologií a průmyslových robotů jsou vyráběny miniaturizované roboty, které ilustrují koncepty inteligentní výroby podle hesla "Robots made by Robots".

Výuka
TDF je také prostředím pro výuku. Studenti bakalářského nebo magisterského studia na UAS Technikum Wien se obvykle zabývají vývojem konceptů a jejich další realizací na základě definice specifického úkolu v rámci tvorby TDF. V souvislosti s digitální továrnou vznikla řada příležitostí k odborné přípravě a dalšímu vzdělávání. Ty sahají od integrace do témat strojírenství, mechatroniky/robotiky a automatizační techniky přes akce pro veřejnost a prohlídky laboratoří až po specifické semináře pro odborníky a manažery v průmyslu. Moderní laboratoř umožňuje optimální podporu inovativních výukových projektů a nabízí studentům možnost praktických cvičení při semestrálních projektech a závěrečných pracích. Digitální továrna nastavuje vysoké standardy v oblasti zprostředkování teorie a praxe a využívání agilních výukových metod. Důraz je kladen na motivaci studentů, podporu neformálních a samoorganizovaných procesů učení a podporu spolupráce a práce v kolektivu.

Výzkum
Hlavní pozornost je věnována požadavkům na proměnlivý, efektivní a inteligentní design výroby, včetně automatizace a robotizace, robotického vidění, bezpečnosti robotů a mobilních/autonomních robotů ve smyslu Průmyslu 4.0. V poslední době se TDF podařilo rozšířit své výzkumné aktivity také o spolupráci člověka s robotem jako další oblast výzkumu, která dláždí cestu k vytvoření základů pro výzkum ve smyslu průmyslu 5.0. Do výzkumného zaměření Technikum Digital Factory patří také robotická výroba, a to jak obrábění, tak aditivní výroba.

Spolupráce s průmyslovou sférou
Infrastruktura testbedu byla vybudována s rozsáhlou podporou průmyslových partnerů z oblasti automatizace a robotiky. Naši firemní partneři vybavili Technikum Digital Factory nejmodernějším zařízením a také se podílejí na vývoji v tomto výzkumném zařízení v rámci cílených výzkumných projektů. Testbed je příkladnou ukázkou implementace průmyslových standardů a požadavků Průmyslu 4.0.

Dotazník
Kontakt:
Ali Aburaia, MSc, Researcher/Lecturer Expert, Head of Technikum Digital Factory
email: aburaiaa@technikum-wien.at
tel: +43 676 8796 10663
vspj