interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Die Pilotenfabrik Industrie 4.0 TU Wien
TU Wien Pilotfactory Industry 4.0 je výukové a inovační pracoviště pro inteligentní výrobu a kyberneticko-fyzické výrobní systémy. Zaměřuje se na nové koncepty a řešení pro vícevariantní sériovou výrobu v oblasti diskrétního výrobního průmyslu.
Nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů v klasickém akademickém prostředí i oblasti celoživotního vzdělávání. K dispozici je také infrastruktura pro výzkumné projekty. Jsou zde k dispozici velké výrobní stroje z oblasti subtraktivního a aditivního zpracování kovů. Kromě toho jsou zde k dispozici průmyslové roboty, kolaborativní roboty, automaticky řízená vozidla a IT hardware a software potřebný pro automatizaci a digitalizaci výrobních procesů.

Příklady z oblasti výroby:
• Kyberfyzikální výrobní systémy (CPPS) s využitím kyberfyzikálních systémů (CPS)
• Rychlá a flexibilní konfigurace a rekonfigurace automatizačních komponent (Plug & Produce)
• Bezpečnost a zabezpečení ve flexibilním a rekonfigurovatelném výrobním systému
• Optická detekce palet/obrobků pro manipulaci s roboty
• Hybridní výroba prostřednictvím kombinace aditivní a subtraktivní výroby výrobních technologií
• Virtualizace výrobních a manipulačních procesů
• Modelování a simulace procesů pro rychlou a snadnou integraci služeb
• Vyplnění mezery mezi MES a distribucí v obchodě prostřednictvím integrační vrstvy založené na procesech
• Integrace automaticky řízených vozidel (AGV) do úloh MES či distribuce a programování tras na základě grafů
• Aditivní výroba v procesech SLM a SLS

Příklady z oblasti logistiky a kompletace dílů:
• Senzory trasovače RFID čipů v inteligentních kontejnerech pro sledování toku materiálu a jeho použití v systému KANBAN
• Systémy pro sledování workflow namontované na dopravnících pro optimalizaci materiálových toků prostřednictvím sběru dat
• Mobilní pracoviště na bázi AGV, které se pohybuje s operátorem po montážní lince a přepravuje nástroje a výrobky

Výuka
V rámci výuky nabízí testbed jak přehledové kurzy o Průmyslu 4.0 pro studenty prvního ročníku, tak specializované kurzy pro pokročilé studenty. Hlavními tématy jsou:

• Automatizace a digitalizace výrobního procesu
• Spolupráce člověka se strojem
• Bezpečnost a ochrana zdraví ve výrobě
• Energetická účinnost a udržitelnost

Pro průmyslové podniky, zejména pro malé a střední podniky, jsou tato témata zpracována individuálně. Je možné nabídnout také workshopy, v nichž lze v prostředí testbedu získat první zkušenosti v oblasti 3D tisku, digitálních asistenčních systémů a programování robotů.

Výzkum
Testbed je ústředním výzkumným pracovištěm TU Wien, kde probíhá mezifakultní výzkum. Nejdůležitějšími tématy jsou:

• Multidisciplinární modelování výrobku a výrobního systému
• Provozní paralelní virtuální simulace a optimalizace procesů v reálném čase s přímou synchronizací dat v reálném čase
• Simulace a virtualizace výrobních buněk
• Adaptivní a modifikovatelné výrobní procesy
• Flexibilní konfigurace (Plug & Produce)
• Modelování a simulace
• Modelování založené na znalostech a funkcích s použitím OPC UA
• Bezpečnost a zabezpečení rekonfigurovatelných zařízení
• Kognitivní asistenční systémy v montáži a logistice
• Digitální a vizuální asistence
• Kooperativní a kolaborativní robotika
• Přizpůsobování výroby kapacitám výrobních a lidských zdrojů
• Montážní systémy orientované na buňky, které jsou plánovány a řízeny pomocí digitálních dvojčat

Spolupráce s průmyslem
Výčet projektů se zapojením testbedu:

• Learning Factory for Improving Digital Competitiveness and Industry 4.0 Readiness of SMEs in Balkans, EIT Manufacturing
• Learning Factories for Digital Transformation of SMEs, FactoRIS I + II, EIT-M
• Increasing the competitiveness of the domestic SMEs in order to improve their cooperation with foreign investors’ companies, EuropeAid/138-495/ID/ACT/MK
• SMART - Sustainable Smart Mobile Devices (Smart phones and Tablets) Lifecycles through Advanced Re-design, Reliability, and Re-use and Remanufacturing Technologies, EU Horizon2020 Project, 680604
• EuProGigant – EuProGigant and data infrastructure for Europe (Gaia-X) European Production Giganet for calamity avoiding self-orchestration of value chain and learning ecosystems works on central questions related to “smart and sovereign use of data in manufacturing” and demonstrates how a highly networked production ecosystem can orchestrate itself, and be equipped with stabilising characteristics. BIG DATA in the production, FFG No. 37060253

TU Wien Pilot Factory bude koordinátorem jednoho z evropských digitálních inovačních center (EDIH), které začne fungovat na podzim 2022. Bude se jednat o rozsáhlou bezplatnou nabídku školení a malých projektů pro malé a střední podniky, které budou pohánět digitální transformaci malých a středních podniků v Evropě.

Dotazník
Kontakt:
Dr. Claudia Schickling
email: Claudia.schickling@tuwien.ac.at
tel: +43 664605887041

Viola Knoglinger
email: viola.knoglinger@tuwien.ac.at
tel: +43 664605887042
vspj