interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
FH St. Pölten University of Applied Sciences - Makers Electronic Lab
V rámci rozšíření kampusu v roce 2021 vytvořila UAS St. Pölten na ploše cca 200 m² nové prostory pro prakticky orientovanou výuku a samostudijní projekty v oblasti elektronických, průmyslových a výrobních technologií. Laboratoře, rozdělené do tří tematických prostor, nabízejí studentům a zájemcům možnosti výuky a testování aktuálních trendů a technologií z oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0.
Laboratoř Průmysl 4.0 je orientována na budoucnost, kdy se interakce člověka se strojem a nové formy přenosu dat stanou součástí každodenního života. Proto je v laboratoři instalováno několik tematicky přiřazených stolních ostrůvků. Například výukové instalace z oblasti systémů vidění, malých, bezpečných a snadno použitelných výukových robotů, či výukového hardwaru známého průmyslového výrobce, používaného jako prototypovací zařízení pro vývoj a testování middlewaru IoT (Internetu věcí).
Laboratoř Makers' Lab je ideálním prostorem pro studenty a výzkumné pracovníky k realizaci jejich projektů, který kombinuje řemeslnou práci a digitální výrobní technologie. Uživatelé zde mohou řezat či vrtat nebo využívat některé digitální technologie, jako je 3D tisk a řezání laserem. V laboratoři jsou instalovány některé profesionální stroje, jako je systém EpilogLaser nebo tiskárny raise3d.
Díky laboratoři elektroniky nabízí UAS St. Pölten další samostatnou místnost pro výzkum, výuku a experimenty. Laboratoř je určena k předávání znalostí v oblasti elektrotechniky, mechaniky a softwaru a nabízí rozsáhlý inventář nástrojů, měřicích přístrojů, součástek, senzorů a akčních členů a také výkonné počítačové systémy včetně aktuálních softwarových balíků v oblasti simulace a vývoje.


Výuka
Laboratoře jsou dobře integrovány do několika studijních předmětů. Probíhá zde výuka základů elektroniky nebo mechaniky, ale také specifických témat, jako je průmyslové řízení a bezpečnost nebo Internet věcí a digitální zdravotnictví. Laboratoře jsou využívány pro širokou škálu studentů, nejen pro studenty univerzity. Probíhají zde některé kurzy a programy pro studenty, ale také pro zájemce a firmy, například základy 3D tisku nebo IoT. Laboratoře jsou zapojeny do několika programů spolupráce, jako je akademie vědy (pro studenty) a DIH-OST (workshopy pro malé a střední podniky). Zejména laboratoř Makers' Lab lze využít jako prostor pro výzkumné a diplomové projekty studentů a výzkumných pracovníků UAS St. Pölten.


Výzkum
Studenti a akademičtí pracovníci mohou laboratoře využívat pro své projekty v oblasti digitalizace jako jsou výrobní technologie nebo internet věcí. Na projektech se podílejí také studenti, firmy a další zájemci. Pro stavbu testovacích přípravků a prototypů mohou využívat laboratorní hardware, jako je laserová řezačka, 3D tiskárna, roboti nebo zařízení pro sledování IoT.
V rámci výzkumných projektů můžeme v laboratoři vytvářet různé testovací systémy a také je zde ponechat pro jejich další rozvoj. V současné době pracujeme se systémy pro sledování majetku, které jsou zde nastaveny a testují různé parametry, jako je přesnost, dostupnost, životnost baterií atd. Pracujeme také s technologiemi AR/VR, kde je, vzhledem k hardwarovým prostředkům (stolní PC, Lighthouse atd.), velmi důležitá stabilita.
Laboratoř navíc díky nezávislé IT infrastruktuře umožňuje propojení různých systémů prostřednictvím MQTT. V současné době pracujeme na rozhraní mezi kobotem a BCI (Brain Computer Interface) pro ovládání kobota.

Spolupráce s průmyslovou sférou
V současné době pracujeme na dvou velkých projektech, kde spolu s více než 10 partnery z průmyslu spolupracujeme na společných scénářích výzkumu a vývoje. Kromě toho pracujeme na přibližně 5 průmyslových projektech s konkrétním firemním partnerem. Dále provádíme různé malé studie proveditelnosti s technologiemi RFID v průmyslovém prostředí.

TRAAK 4.0 (10 partnerů)
Nastavení technologií pro sledování a dohledávání může být obtížné. Podniky často vnímají jako hlavní problémy:
• vysoké počáteční investice
• silnou závislost na dodavatelích vyhledávacích a trasovacích zařízení
• nedostatečné znalosti o funkčním rozsahu těchto technologií

S cílem podpořit společnosti při zavádění těchto technologií jsou ve společném úsilí s výzkumníky z UAS v Sant Pöltenu identifikovány vhodné případy použití a realizovány prototypy, které poskytují přehled o tom, jak přesně sledování funguje, zda lze technologii použít v celém výrobním řetězci a jaké by byly celkové náklady na implementaci.

Impact XR (26 partnerů)
Zlepšování vnímání reality (AR - Augmented Reality) pomocí technických prostředků i budování prostředí, v němž se stírají hranice mezi reálným a virtuálním světem (MR - Mixed Reality), nabízejí nové možnosti spolupráce a vizualizace dat. Z tohoto vývoje by mohla těžit mnohá odvětví, nicméně zatím není příliš známo, jak by se tyto technologie mohly užitečně uplatnit a jaké výhody a potenciál v sobě skrývají. Projekt IMPACT-XR se snaží tuto mezeru překlenout vytvořením koncepce školení a pomoci. Ta zahrnuje informace o plánování, provádění a výrobě související s úkoly, které uživatelům usnadňují intuitivní osvojení nových pracovních postupů a uplatnění technického know-how. Koncepce se opírá o technologie a přístupy rozšířené reality a magnetické rezonance (zkráceně XR), pro podporu školení pro nebo během montážních nebo údržbářských procesů, jakož i při kontrole kvality.
Kontakt:
Dipl.-Ing. Christian Jandl, BSs, Head of Digital Technologies Research Group, Institute of Creative\Media/Technologies
email: christian.jandl@fhstp.ac.at
tel: +43 676 847 228 618

Dipl.-Ing. Christoph Braun, BSc, Technical Head Electronics, Maker’s and Industry 4.0 Lab Services
email: christoph.braun@fhstp.ac.at
tel: +43 2742 313 228 676
vspj