interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Organizátor projektu – Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion
Sdružení "Industry 4.0 Austria - the platform for intelligent production" bylo založeno v roce 2015. Na formování budoucí podoby výroby a práce aktivně podílejí významní sociální, političtí, ekonomičtí a vědečtí aktéři. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení prosperity všech obyvatel Rakouska. Záměrem je co nejlépe využít nový technologický vývoj a inovace v oblasti digitalizace pro podniky a jejich zaměstnance a implementovat změny sociálně přijatelným způsobem pro společnost. Sdružení se aktivně podílí na zajištění dynamického rozvoje rakouského výrobního sektoru, podporuje výzkum, inovace a kvalifikaci a přispívá ke kvalitnímu pracovnímu prostředí a vysoké úrovni zaměstnanosti.
Jedním z úkolů sdružení je propojovat podnikatelskou sféru, politiku, vědu a média za účelem úspěšného zavádění Průmyslu 4.0. Úzce spolupracujeme na podpoře změn ve výrobě, službách a trhu práce. Definujeme klíčové oblasti činnosti a zaměření a vypracováváme návrhy cílených opatření. Vyvíjíme strategie pro prioritní oblasti výzkumu s vysokým pákovým efektem pro Průmysl 4.0. Stanovujeme iniciativy k dosažení synergií mezi národními, regionálními a mezinárodními aktivitami. Průběžně informujeme podniky, výzkumné instituce, politiky a média o novinkách v oblasti Průmyslu 4.0. Vyměňujeme si zkušenosti, nápady, data, studie a analýzy.

Naše zaměření lze rozdělit do následujících oblastí:
Výzkum, vývoj a inovace: Pracovní skupina určuje oblasti činnosti a opatření pro výzkum, vývoj a inovace s cílem zvýšit technologickou kompetenci pro Průmysl 4.0.
Lidé v digitální továrně: Příležitosti a výzvy, které přináší Průmysl 4.0, se týkají jak firem, tak zaměstnanců.
Nové obchodní modely: Nové obchodní modely se rychle mění v důsledku nových příležitostí, které nabízí digitalizace.
Normy a standardy: Normy a standardy hrají ústřední roli při propojování reálného a virtuálního světa.
Kvalifikace a kompetence: Průmysl 4.0 znamená především změnu požadavků na kvalifikaci a kompetence.
Regionální strategie: Tato skupina tvoří komunikační platformu, díky které si státy a ministerstvo pravidelně vyměňují názory.
Bezpečnost a zabezpečení: Bezpečné systémy nejen chrání interní IT a OT společnosti, ale stále více se stávají klíčovým faktorem úspěchu úspěšných obchodních modelů, produktů a služeb.
UI ve výrobě (stěžejní iniciativa): Umělá inteligence je průřezovým tématem, které ovlivňuje práci všech odborných skupin a projektů platformy.
Účinné využívání zdrojů a energie: Tato odborná skupina se zaměřuje na rozhraní mezi průmyslem 4.0 a udržitelností.
Kontakt:
DI Roland Sommer, MBA, Managing Director
email: roland.sommer@plattformindustrie40.at
tel: +43 1 588 39 – 74
mobile: +43 664 619 25 70
vspj