interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
UAMT FEKT VUT Brno

Testbed průmyslu 4.0 na FEKT
Testbed Průmyslu 4.0 je modulární zařízení pro výzkum a výuku předmětů zaměřených na průmyslovou automatizaci a technologie Průmyslu 4.0. Celý testbed sestává z několika výrobních buněk umožňujících reorganizaci, manipulátoru sloužícího pro transport kontejneru se vznikajícím produktem mezi buňkami a dopravníku sloužícího pro distribuci vyrobených produktů uživatelům. Jako manipulátor slouží SCARA robot firmy EPSON, jednotlivé buňky jsou pak řízeny prostřednictvím systémů Simatic firmy Siemens. Každá z buněk je vybavená komunikačním zařízením – Asset Administration Shell. V rámci IT infrastruktury buňky existují rovněž softwaroví agenti pro jednotlivé produkty, kteří jsou také vybaveni rozhraním Asset Administration Shell. Prostřednictvím testbedu je tak možno demonstrovat nejen moderními trendy autonomního řízení vyplývajícími z teorémů Průmyslu 4.0, ale také se zabývat kompletní procesní instrumentací, automatizací prostřednictvím programovatelných automatů a dalšími tématy. Každá z autonomních výrobních buněk má vytvořen svůj virtuální model, prostřednictvím kterého je možné simulovat její funkcionalitu po mechanické a procesní stránce.
Výuka
Testbed slouží zejména během výuky předmětu Průmysl 4.0, kdy se jeho prostřednictvím studenti dozvídají informace o moderních trendech vycházejících z principů Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích. Jmenovitě je možné zmínit výuku principů autonomní výroby a Asset Administration Shell. Vzhledem k jeho modulární povaze probíhá na testbedu neustálá inovace, kdy jednotlivé buňky jsou vylepšovány studenty v rámci jejich bakalářských či diplomových prací. Studenti rovněž pracují na tématech, jako jsou zpřístupnění AAS rozhraní do přenosného zařízení pro možnost efektivního zapojení operátora do systému, či na zpřístupnění rozšířené reality pro celou virtuální továrnu.
Výzkum
V této oblasti je Testbed Průmyslu 4.0 orientován především na principy autonomní výroby, multiagentních algoritmů a samozřejmě také Asset Administration Shell a jeho implementaci.
Napojení na průmysl
Průmyslovým podnikům testbed dokáže nabídnout vizuálně zajímavou prezentaci možností, které přináší změny, jež jsou součástí poslední průmyslové revoluce.
Question category: Purpose of the facility
Question category: Purpose of the facility
(x) Teaching
( ) Training
(x) Innovation/Research
(x) DIY
( ) Networking
( ) Other: Business in process automation and digitalization of factories

Describe your testbed (projects, research, main focusing)
The testbed is a small compact simulator of several production cells connected by a transport entity.

Question category: Technology
What type of manufacturing is practiced or modeled at your testbed/Pilotfabrik? (Multiple answers possible)
(x) Discrete manufacturing (e.g. electronics, machine tools, vehicles and vehicle components)
(x) Process manufacturing (e.g. chemicals, paints, fuels, biochemical products)

In which phases of the product life cycle do the focal points of your testbed lie? (Multiple answers possible)
(x) Product development/product design
(x) Prototype construction
( ) Manufacturing/Production
( ) Assembly
( ) Logistics
( ) Service
( ) Recycling/upcycling/repair

What software do you use for virtualization, data acquisition and communication?
Custom ETL tools, MySQL Database

Do you already have experience with these communication technologies? Do You use them in practical applications?
(x) OPC UA
( ) OPC UA TSN
(x) MQTT
(x) Industrial Ethernet (Profinet, PowerLink, EtherCAT, Ethernet IP, ...)
( ) Other

What kind of architecture do you use in your systems or projects? Please write a small description
( ) Hierarchical with gateways
(x) Pyramid with industrial Ethernet
( ) Decentralized

Do you use the Asset Administration Shell? What specification do you use (ZVEI, VDMA, VDI/VDE, other)?
Not yet, we are working on implementing ZVEI specification.

What is the focus of current research and development activities?
The testbed needs to be completed mechanically. At the same time, we are also working on the implementation of software and the design of decentralized control algorithms.

What is the focus of future research and development activities?
Most likely everything described in the previous step. We also plan to put classic production into operation, and have the opportunity to present the differences.

What are the technologies and approaches that set your facility apart, or that differentiate you from competition?
This is a unique way of financing the testbed, which arises as a project of several enthusiastic employees with only a small financial support from the institution.

Which equipment (investment sum >30.000,-- €) is available in your testbed?
No such equipment.

Which target groups have active access to your infrastructure? (Multiple answers possible)
( ) Startups
( ) SME
(x) Large enterprises
(x) Students/Pupils
( ) Researchers
( ) Makers
( ) Other:

Question category: Courses and workshops
Does your testbed offer workshops or continuing education courses, if so which ones? (Multiple answers possible)
( ) Standardized courses
( ) Individual programs for companies
( ) Individual programs for educational institutions
( ) Publicly accessible continuing education
(x) Other: On demand.

Which of these formats are increasingly being used? (Multiple answers possible)
( ) Standardized courses
( ) Individual programs for companies
( ) Individual programs for educational institutions
( ) Publicly accessible continuing education
( ) Other:

Are there any plans to expand the range of training and further education courses, if so which ones and for which target group?
When the testbed is finished, we can offer individual programs for educational institutions.

To which target group(s) are your training programs available? (Multiple answers possible)
( ) Startups
( ) SME
( ) Large enterprises
(x) Students/Pupils
(x) Researchers
( ) Makers
( ) Self-employed
( ) Pilot & Learning Factories
( ) Other:

Question category: Offers for companies/startups
What opportunities do you offer companies to support them in product development? (Multiple answers possible)
(x) Consulting regarding prototyping and product development
( ) Testing of external developments/products in existing infrastructure of the testbed
( ) Access to production data
( ) Networking with investors
( ) Other:

Please rank the following groups of companies according to the intensity of their cooperation with you (ranking)
( ) Large companies (> 250 employees)
(x) Medium-sized companies (>50 employees)
(x) Small companies (<50 employees)
( ) Startups
(x) Self-employed

Are there one or more specific target groups that increasingly use your offer? (Multiple answers possible)
( ) Startups
( ) SME
( ) Large enterprises
( ) Self-employed
(x) Other:

Are there special offers for small and medium-sized enterprises, if so which ones?
No.

For which events can companies use your premises? (Multiple answers possible)
( ) Product presentations
( ) Networking events
( ) Corporate events
( ) Other:
(x) None

What dissemination and communication activities are you currently undertaking to address companies?
( ) Events and functions
(x) Partnerships (if yes, which ones)
(x) Media cooperations
( ) Word of Mouth
( ) Other:

Do companies in your region know about your offerings and services?
( ) Most companies are well informed
( ) Some companies are well informed
(x) Few companies are well informed
( ) Most companies are not well informed

What activities are you currently engaged in to motivate companies to work with you?
We always rely on the strength of the idea of enthusiastic building a testbed and possible selfless help of the company.

Question category: Cooperations and project work
Do you already cooperate with other similar institutions, if yes with which one or do you plan a cooperation / collaboration and if yes, with which institution
No.

Are you part of one or more project consortia related to regional, national or large international EU research framework or cooperation programs (e.g. Horizon2020, Interreg, etc.), if yes which, or do you plan to participate in such programs and if yes, in which ones?
Yes.

Which Industrie 4.0 topics are you most interested in for a possible cooperation with one or more project partners?
Digital twins, distribute manufacturing.

Contakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj