interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Projekt Testbed Exchange (číslo projektu ATCZ281) si klade za cíl nastartovat užší spolupráci mezi odbornými pracovišti v ČR a Rakousku v oblasti Industry 4.0. Tato pracoviště, tzv. testbedy již nyní poskytují technologické zázemí, i know-how nejen při standartním vzdělávání studentů, ale také pro experimentální výzkum, vývoj a spolupráci s aplikační sférou. Cílem projektu je odborné i personální propojení těchto pracovišť a vybudování profesních a partnerských vztahů, které v budoucnu umožní spolupráci v oblasti vědy či aplikačních projektů. Nedílnou součástí projektu je též vzdělávání laické i odborné veřejnosti, které proběhne prostřednictvím série několika on-line diskusí na vybraná témata.
Kontakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj