interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
An Introduction of Austrian and Czech Testbeds – their research focus, infrastructure and industry cooperation.

Náplní tohoto on-line semináře bylo především představení testbedů, z většinou univerzitního prostředí široké veřejnosti. Zástupci jednotlivých testbedů prezentovali odborné zaměření těchto pracovišť, jejich výzkumné a vývojové projekty, zázemí a příležitosti pro potenciální spolupráci s průmyslovými podniky. Cílovou skupinou byly právě posluchači z řad projekt managementu vývojových oddělení technicky orientovaných společností.

Představeny byly:
  • Die Pilotenfabrik Industrie 4.0 TU Wien
  • Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT Brno
  • Digitale Fabrik FH Technikum Wien
  • Ústav automatizace a měřící techniky FEKT VUT Brno
  • Center of Smart Manufacturing Wels
  • Ústav automatizace a informatiky FSI, VUT Brno
  • Factory Lab & Inovation Lab Wr. Neustadt
  • Compas spol s r.o.
  • Industrie 4.0 Lab St. Pölten
  • Laboratoř Průmyslu 4.0 VŠPJ Jihlava

Prezentace ke stažení

Záznam webináře ke stažení

Kontakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj