interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Commissioning of the digital factory & Gaining flexibility in production lines through digitalization

Třetí on-line seminář, pořádaný v rámci projektu byl koncipován jako výukový seminář pro studenty zapojených univerzit a technicky zaměřených škol. Zhruba dvouhodinová přednáška byla opět složena ze dvou hlavních témat. Tím prvním byla Digitalizace jako prostředek pro zvyšování flexibility výroby, přednášené Dr. Selimem Erolem z univerzity ve Wiener Neustadtu, druhé téma, Digitální továrna a její zprovozňování prezentoval ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. z Brněnského VUT.

Prezentace ke stažení

Záznam webinnáře ke stažení

Kontakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj