interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Digital twin and collaborative robotics in industrial applications – a seminar for production engineers, researchers and students

Cílovou skupinou tohoto on-line semináře byli vývojový pracovníci průmyslových podniků a taktéž široká, odborně vzdělaná veřejnost. Seminář byl tvořen dvěma přednáškami, konkrétně na téma Digitální dvojče a Kolaborativní robotika v průmyslových aplikacích. První téma bylo prezentována ing. Jiřím Kovářem, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, druhé téma posluchačům představil profesor Sebastian Schlund z Technické univerzity ve Vídni.

Prezentace ke stažení

Záznam webináře ke stažení

Kontakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj